تصویر بردار حرفه ای

هنر تکنیک ثبت تصاویر متحرک که از ارکان اصلی هنر سینما و پس از آن رسانه ارتباطی فراگیر تلوزیون بوده است در طول زندگی بیش از یک قرن است که دست خوش تحولات ، ترقی و دگرگونی های گسترده شده است . 

بارگذاری...
بارگذاری...