آزمون IELTS

آزمون بین المللی IELTS آزمونی است که چهار توانايی شنيدن، خواندن، نوشتن و صحبت‌کردن را مورد سنجش قرار می دهد. این آزمون دانش زبان انگليسی شرکت‌کنندگان در امتحان را در ۹ سطح مختلف از نا‌آشنای کامل به زبان انگليسی(با نمره یک) تا سطح آشنای کامل به زبان انگليسی (با نمره ۹) طبقه‌بندی می‌کند.

آزمون IELTS توسط دانشگاههای مختلف از جمله دانشگاه‌های استراليا، انگلستان، بريتانيا، و کانادا و همينطوردر سطح رو به افزايشی در ايالات متحده به عنوان مدرکی معتبر برای تعيين سطح زبان انگليسی دانشجويان به رسميت شناخته شده و از مهمترين مدارک مورد نياز به‌منظور اخذ پذيرش دانشگاهی به‌شمار می‌آيد.

امتحان آیلتس در دو نوع “آکادمیک” و “جنرال” برگزار میشود.نوع آکادمیک برای کسانی مناسب است که می خواهند در یک کشور انگلیسی زبان ادامه تحصیل دهند.نوع جنرال برای کسانی مناسب است که میخواهند به یک کشور انگلیسی زبان مثل استرالیا ، نیوزلند ویا کانادا مهاجرت کنند.این دو نوع فقط در بخش Reading و Writing با هم فرق میکنند . بخش Reading و Writingدر نوع آکادمیک تخصصی تر است تا در نوع جنرال .

 

بارگذاری...
بارگذاری...