میزبانی

پذیرایی بعنوان بخشی از صنعت هتلداری مقدمه ای از مهمان نوازی را در یک استقبال گرم از مهمانان خود به نمایش میگذارد . این بخش علاوه بر تجربه به تخصص نیز نیازمند است و مهارت مورد نیاز بایستی در قالب استاندارد های تعریف شده بین المللی به فراگیران آموخته شود .

بارگذاری...
بارگذاری...