مدیریت هتل

كار هتلداري با توجه به وسعت يافتن دامنه مسافرت و جهانگردي و گسترش روز افزون آن ، امر بسيار مشكلي است. بر خلاف آنچه كه افراد كم تجربه و بي اطلاع تصور مي كنند ، هر كسي بدون قيد وشرط ، صرفاً با داشتن مقداري سرمايه ، شايستگي انجام كارهتلداري را ندارد .

بارگذاری...
بارگذاری...